به سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مازندران خوش آمدید.

صفحه اول ارکان کانون تعرفه و دستمزد گروه یازده گانه کارشناسی قوانین و مقررات نظام نامه ها و مصوبات كانون سایت مرتبط نقشه سایت ارتباط با کانون


        
        


  اعطاي تسهيلات وام بانك تجارت

بسمه تعالي

 

هيأت مديره كانون كارشناسان رسمي دادگستري مازندران با همكاري كميسيون رفاه اقدام به مبادله تفاهمنامه با بانك تجارت مازندران جهت اعطا وام نموده بدينوسيله همكاران كارشناسي كه داراي شرائط زير باشند ميتوانند از هر يك از تسهيلات مشروحه زير استفاده نمايند.

 

الف – شرائط عمومي

1-    عضويت در صندوق رفاه با شماره عضويت             و موجودي              ريال ( حداقل 2/200/000 ريال )

2-    داراي شرائط اخذ وام طبق مقررات بانك مركزي ايران ( عدم اقساط معوقه يا برگشت چك .......)

3-    در صورت استفاده از تسهيلات اخذ وام كانون حداقل 6 ماه از تسويه حساب آن گذشته باشد.

4-    طرح درخواست در كميسيون رفاه در صورت تأييد با توجه به شرائط اختصاصي هر يك از تسهيلات بموقع اقدام خواهد شد.

 

ب – شرائط اختصاص وام خريد دفتر در قالب اجاره به شرط تمليك

1-    حداكثر ميزان تسهيلات اعطاي 60 در صد ارزيابي كارشناسي ملك معرفي شده

2-    مدت بازپرداخت تسهيلات حداكثر 60 ماه در اقساط مساوي و ماهيانه

3-    نرخ تسهيلات برابر با آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار مورد عمل بانكها

4-    ترهين ملك خريداري شده در دفتر خانه اسناد رسمي

 

ج- شرائط اختصاصي وام خريد تجهيزات دفتري

1-    تسهيلات قابل اعطا معادل 80 درصد مبلغ پيش فاكتور ارائه شده

2-    مدت بازپرداخت موصوف حداكثر 36 ماه در اقساط مساوي ماهيانه

3-    نرخ تسهيلات برابر با آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار مورد عمل بانكها

4-    ارائه سفته به ميزان 120 در صد اصل و فرع تسهيلات اعطائي به امضاء متقاضي و ضامنين معتبر  تا يكصد ميليون ريال براي يك نفر و تا پانصد ميليون براي دو نفر )

 

د – اعطائي تسهيلات در غالب كارتهاي اعتباري مرابحه  شامل :

1- كارت طلائي تا مبلغ 500/000/00 ريال و كارت نقره اي تا مبلغ 300/000/000 ريال و  كارت برنزي تا مبلغ 100/000/000 ريال

2- و مدت بازپرداخت 36 ماهه در اقساط مساوي ماهيانه

3- ارائه سفته 120 در صد اصل و فرع تسهيلات اعطائي باسفته متقاضي و ضامنين معتبر ( تا يكصد ميليون ريال براي يك نفر و پانصد ميليون ريال براي دو نفر )

 

جهت اطلاع بيشتر به واحد دبيرخانه كميسيون رفاه كانون آقاي مهران زارع به شماره تلفن 33329394 مراجعه نمايند.

 

 

محمود حسن پور

رئيس كانون مازندران و عضو شورايعالي 

1396/07/02 08:43طراحی و پشتیبانی : شرکت داده پردازی راه ابریشم


      
      

 افراد آنلاين:  
1 نفر   
کل بازديدکنندگان:  
2966712 نفر
بازديد امروز:  
1047 نفر
بازديد ديروز:  
823 نفر