به سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مازندران خوش آمدید.

صفحه اول ارکان کانون تعرفه و دستمزد گروه یازده گانه کارشناسی قوانین و مقررات نظام نامه ها و مصوبات كانون سایت مرتبط نقشه سایت ارتباط با کانون


        
        


 

نظام‌نامه حوزه فعاليت جغرافیایی خدمات كارشناسی

مقدمه :

در اجرای مفاد بند (ب) ماده (7) قانون كارشناسان رسمی دادگستـری نظامنامه حوزه فعاليت جغرافیایی خدمات كارشناسی به منظور گسـترش خـدمات كـارشناسان متناسب با تجربیات علمی و فنی بشرح ذیل تدوین می‌شود:

ماده 1ـ حوزه فعاليت جغرافیایی خدمات كارشناسی به منطقه‌ای اطلاق می‌شود كه كارشناس مجاز به ارائه خدمات كارشناسی در آن منطقه می‌باشد.

ماده2ـ مبنای تعیین حوزه فعاليت جغرافیایی اولیه، شركت در آزمون پذیرش كارشناسان رسمی دادگستری و طی مراحل قانونی است.

ماده3ـ حوزه فعاليت جغرافیایی اولیه كه به ترتیب مقرر در ماده 2 تعیین می‌شود غیرقابل تغییر می‌باشد مگر در چهارچوب نظامنامه مصوب نقل و انتقالات كارشناسان رسمی دادگستری

ماده 4 ـ كارشناسان رسمی دادگستری پس از 3 سال سابقه خدمت، با اولويت انجام امور كارشناسي در شهرستان مورد پذیرش، مي توانند در ساير شهرستانهاي استان مربوطه به غير از مركز استان، خدمات كارشناسی ارائه نمایند.

ماده 5 ـ كارشناسان رسمی دادگستری با 6 سال سابقه خدمت می‌توانند با رعایت اولویت شهرستان مربوطه و سایر شهرستانهای استان در مركز استان ذیربط به ارائه خدمات كارشناسی اقدام نمایند.

ماده 6 ـ كارشناسان رسمی دادگستری دارای 11 سال سابقه خدمت می‌توانند با رعایت اولویت‌‌های مقرر در ماده 5 این نظامنامه در سایر استانهاي كل كشور اقدام به ارائه خدمات كارشناسی نمایند.

ماده 7 ـ كارشناسان مناطق استان تهران پس از 3 سال سابقه خدمت می‌توانند دركلیه مناطق به استثنای منطقه یك تهران اقدام به ‌ارائه خدمات‌ كارشناسی نمایند و پس از 6 سال سابقه خدمت مي توانند در سراسر استان (كليه مناطق) اقدام به كارشناسي نمايند و پس از 11 سال سابقه در كل كشور مجاز به انجام فعاليت كارشناسی مي باشند.

ماده 8 ـ دو برابر مدت محروميت و يك برابر مرخصي از خدمات كارشناسي كارشناساني كه محروميت دارند براي توسعه حوزه فعاليت جغرافيايي به زمانهاي تعيين شده در موارد فوق اضافه مي شود و به هر جهت در زمان محروميت، حوزه فعاليت جغرافيايي غير قابل تغيير است.

ماده 9 ـ مرجع انتظامي رسيدگي به تخلفات انتظامي كارشناسان رسمي دادگستري، كانون محل عضويت مي باشد.

ماده 10ـ در صورت ارجاع كار خارج از چهارچوب این نظامنامه توسط محاكم و مراجع قضائی كارشناسان موظف به اعلام مراتب به مراجع مذكور هستند و در صورت تأكید بر اجرای قرار كارشناسی، چنانچه معذوریت و جهات ردی وجود نداشته باشد كارشناس اقدام به اجرای قرار كارشناسی می‌نماید.  

ماده 11ـ هیچ‌یك از كارشناسان خارج از حوزه فعاليت خود در استان مربوطه مجاز به ایجاد دفتر كارشناسی نمی‌باشند.

این نظامنامه در 11 ماده در جلسه مورخ 1397/09/20 كميسيون تدوين نظامنامه ها و ضوابط مربوط به رشته و روشهاي كارشناسي تأييد و در جلسه 1397/09/21 شوراي عالي كارشناسان مورد تصويب قرار گرفت.

اعضاء كميسيون:

حسن اصلاني                                                                       اسعد استيفائي

نوراله صلواتي                                                            محمد مسعود عليزاده خرازي

اميررضا حسيني ابريشمي                                                   داريوش بازگيريان

محمدحسين دادخواه                                                           جعفر هاشم زاده

علي حسن نايبي                                                                محمدرضا قائميان

 


طراحی و پشتیبانی : شرکت داده پردازی راه ابریشم


      
      

 افراد آنلاين:  
16 نفر   
کل بازديدکنندگان:  
3595654 نفر
بازديد امروز:  
469 نفر
بازديد ديروز:  
641 نفر